WELL pyramída potrieb

WELL PYRAMÍDA POTRIEB

Základné potreby sa nemenia. Žijeme vo svete trendov. Mnohí si dnes kupujú bio ovocie, lebo je to trendy. Behajú, lebo je to trendy. Cyklický vývoj a striedanie fáz nás sprevádza na každom kroku. Podliehajú však i základné ľudské potreby trendom a aktuálnej dobe?

Životné tempo dosahuje vrchol

Väčšinu času trávime v budovách a mentálny stres je spúšťačom mnohých chorôb, ale tiež dôvodom zníženej výkonnosti či odchodu zo zamestnania. Nezamestnanosť na Slovensku sa v súčasnosti pohybuje na historickom minime. Firmy čelia nedostatku pracovnej sily a otázka nastavenia najvhodnejšieho motivačného systému patrí medzi najdiskutovanejšie témy HR oddelení. Zložitosť tejto témy je ovplyvnená nielen rozdielmi v požiadavkách a očakávaniach zástupcov jednotlivých generácií, ale i pokrokmi moderných technológií, spôsobov práce či samotného životného štýlu.

Sme ĽUDIA.

Je možné nájsť aj v takejto komplexnej téme nejaký spoločný oporný bod? Je možné použiť zdravý sedliacky rozum? Univerzálne pravidlo alebo rada neexistuje. Môžeme však zobrať do úvahy fakt, že všetci zamestnanci, od veteránov až po mileniálov, spája jedna spoločná charakteristika – sú to ĽUDIA.

Pyramída, odolná voči generáciám.

Ľudia a ich hodnoty a očakávania sa síce v rámci jednotlivých generácií čiastočne menia, základná premisa Maslowovej pyramídy ale platí pre všetkých. A práve prepojenie klasickej Maslowovej pyramídy a štandardu WELL môže predstavovať jeden zo spôsobov nahliadania a riešenia situácie v oblasti motivácie zamestnancov.

Klasická Maslowova pyramída, ktorá hovorí o tom, že potreby vyššej úrovne môžu byť uspokojené len pri uspokojení alebo čiastočnom uspokojení potrieb nižších úrovní.

WELL pyramída

Ak budeme vychádzať z Maslowovej pyramídy a aplikujeme na ňu jednotlivé oblasti, ktorým sa venuje Štandard WELL, pyramída môže vyzerať nasledovne:

Ing. Katarína Janková, WELL AP
Ing. Katarína Janková, WELL AP

Konzultant pre WELL certifikáciu a zdravé, produktívne a udržateľné pracovné prostredie