Typy WELL certifikácie: Viete, ktorý je pre vás ten pravý?

TYPY WELL CERTIFIKÁCIE: VIETE, KTORÝ JE PRE VÁS TEN PRAVÝ?

Témy zdravého pracovného prostredia dnes rezonujú i na slovenskom trhu. Ako však môže firma dosiahnuť to, že jej kancelária bude okrem aktuálnych trendov aktívneho pracoviska spĺňať i nároky na zdravý priestor, podporujúci základné potreby zamestnancov na správne osvetlenie či hluk?

Povedomie o zdravých a udržateľných kanceláriách je na Slovensku ešte stále mizivé. Dostatok denného svetla, čerstvý vzduch, voda či výživa patria medzi základné parametre WELL certifikácie v interiéri, ktorej cieľom sú spokojní zamestnanci. Väčšina firiem vo vzťahu k zamestnancom však hovorí len o certifikácii budov – jadra a plášťa. Pritom WELL certifikácia interiéru dokáže riešiť problém s fluktuáciou či motiváciou zamestnancov a šetriť aj náklady spoločnosti. Pýtate sa ako?

Na Slovensku sú certifikácie udržateľnosti LEED či BREEAM už štandardom. Hlavným cieľom týchto certifikátov sú energeticky úsporné riešenia, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu.  Na Slovensku máme viaceré budovy, ktoré sú certifikované v niektorom zo spomenutých štandardov. Ak však ide o prístup k zamestnancom a vytvorenie zdravého pracoviska, potom je vhodné zvažovať certifikáciu podľa štandardu WELL. Tá má v centre svojej pozornosti ľudí v budovách, ich zdravie a wellbeing. Dôležitý je pritom i typ certifikácie – certifikácia Jadra budovy alebo vlastného interiéru. Práve certifikácia interiéru poukazuje na konkrétne ciele a úsilie danej spoločnosti vo vzťahu k svojim zamestnancom. Dokáže napríklad napomôcť v boji proti vysokej fluktuácii a podporí nielen motiváciu zamestnancov, ale aj ich výkony či zdravý spánok.

Výsledky prieskumu spoločnosti Cundall pred a po WELL certifikácii svojich kancelárskych priestorov hovoria, že po certifikácii sa znížila neprítomnosť zamestnancov až o 50 % v porovnaní s obdobím pred certifikáciou a spoločnosť ušetrila 90-tisíc britských libier. Spoločnosť zároveň dokázala vďaka WELL certifikácii znížiť fluktuáciu zamestnancov o 27 % a znížiť náklady o 122-tisíc britských libier.

Štandardy v oblasti wellbeing budú novou normou podobne ako štandardy v oblasti konštrukcií udržateľných budov dnes (LEED, BREEAM), hovorí globálna správa spoločnosti Deloitte o trendoch na trhu nehnuteľností pre rok 2018.

Piliere WELL certifikácie v interiéri

Medzi základné piliere zdravého pracoviska patrí prirodzené svetlo, kvalita ovzdušia, hlučnosť prostredia či dizajn kancelárie. To, kde pracujete/pracujeme, je rovnako dôležité ako samotná náplň práce.

Spoločnosti, ktoré majú svoj interiér certifikovaný štandardom WELL, spĺňajú okrem fyzických kritérií i podmienky v oblastiach HR stratégií. Týka sa to predovšetkým zamestnaneckých benefitov v podobe podpory zdravého životného štýlu či sociálnych istôt.

Spoločnosti, ktoré majú svoj interiér certifikovaný štandardom WELL, berú do úvahy okrem fyzických parametrov aj HR stratégie.

Každý z konceptov WELL certifikácie berie ohľad na zdravie a wellbeing svojich zamestnancov. WELL certifikát je signál svetu, že vaši zamestnanci sú na prvom mieste. Hovoríme o vplyve budov a interiérov na zdravie zamestnancov. Znečistený vzduch v interiéri môže zapríčiňovať nevoľnosti, bolesti hlavy, astmu, podráždenie dýchacích ciest či alergie. Voda je na pracovisku mimoriadne dôležitá, pretože napomáha regulácii telesnej teploty a napomáha mozgu a mieche v boji proti stresu. Tiež platí, že firmy dokážu správnym nasvietením interiéru korigovať aj zdravý spánok svojich zamestnancov, ktorí sú potom oveľa výkonnejší. 

V spoločnosti ASID sa po certifikácii interiéru WELL zlepšila až o 25 % kvalita spánku zamestnancov na základe úpravy svetelných podmienok a ich vplyvu na cirkadiálny rytmus. Svetlo patrí tiež medzi parametre skúmania certifikácie WELL. Výsledky prieskumu v spoločnosti ASID po certifikácii interiéru WELL potvrdzujú zlepšenie kvality ovzdušia pracovného prostredia o 110  %.

Štandard WELL bol do praxe uvedený v roku 2014 neziskovou organizáciou The International WELL Building Institute, čomu predchádzalo 6 rokov odborných štúdií, prieskumov a zlepšovania. K septembru 2018 bolo v rámci WELL v1 v  kategórii WELL Interior 76 certifikovaných projektov. Registrovaných na certifikáciu (certifikácia ešte neprebehla) v rámci WELL Interior je 243 interiérov, vrátane 36 v Európe a 1 na Slovensku. Pre kategóriu WELL Core and Shell je certifikovaných 16 projektov a 299 registrovaných. V Európe je z tohto počtu 7 certifikovaných WELL Core and Shell projektov, registrovaných je 156 projektov, z toho 2 na Slovensku.