Kontakt

+421 (0) 904 107 271

WELL certifikácia |
Biofilický dizajn

Produktový dizajn | Machové steny

Showroom Bratislava


HubHub Bratislava
Twin City C | Mlynské Nivy 14


Rada sa s Vami po dohode stretne:


Magdaléna Dubcová

magdalena@naturalsolutions.sk

Showroom Viedeň


Ateliér CreateSpace
Dresdner Straße 112


Rád sa s Vami po dohode stretne:


Peter Fritsch

info@createspace.sk

+421 (0) 915 934 808