Biofilický dizajn

Čo je Biofilický dizajn

Biofilický dizajn spája život (Bios) a lásku (Philia) k prírode. Vychádza z prirodzenej ľudskej potreby byť v kontakte s prírodou a nachádzať v nej miesto na načerpanie sily, energie či rozvoj kreativity. Kombinuje 14 znakov, rozdelených do troch oblastí:

Príroda v prostredí

Prirodné analógie

Povaha priestoru

55 % zamestnancov nemá na pracovisku žiadnu želeň.

Zeleň na pracovisku je jedným z piatich najžiadanejších prvkov u zamestnancov.

Zeleň a denné svetlo na pracovisku zvýšujú motiváciu o 8 % či well-being o 13 %. Zamestnanci sú šťastnejší, motivovanejší a lojálnejší.

Naše služby v oblasti
biofilického dizajnu

Produktové poradenstvo

Navrhneme najvhodnejšie interiérové vybavenie a doplnky s ohľadom na ich životný cyklus, ekologickú a zdravotnú nezávadnosť.

Biofilický plán

Vypracujeme biofilický plán pre interiér/exteriér budovy s ohľadom na človeka, okolie, firemné procesy a ciele. Ideálne je zakomponovať ho v súlade s integratívnym plánovaním už v prípravnej fáze projektu a v spolupráci s ďalšími odborníkmi – architekti, technici, zástupcovia oddelení HR, Facility management.

Analýza existujúceho interiéru

Zhodnotíme váš aktuálny projekt z pohľadu biofilického dizajnu a možností na zlepšenie.

Workshopy

Zážitkovými workshopmi predstavíme jednotlivé prvky biofilického dizajnu a ich prínosy pre zlepšenie zdravia a pohody zamestnancov a firemných procesov.