Poradenstvo Well

Čo je
Štandard Well

Štandard WELL je prvým stavebným štandardom, zameriavajúcim sa výhradne na zdravie a well-being ľudí v budovách. Merá, vyhodnocuje a certifikuje ukazovatele v oblastiach:

Vzduch

Voda

Výživa

Svetlo

Fitness

Pohodlie

Myseľ

72 % zamestnancov by uprednostnilo budovu s certifikátom WELL ako bez certifikácie.

Personálne náklady vrátane platov a benefitov zvyčajne tvoria až 90 % operačných nákladov firiem. Aj minimálne zlepšenie zdravia a pohody zamestnancov môže mať významné finančné prínosy pre zamestnávateľov.

Certifikáciou podľa štandardu WELL dáva firma jasne najavo svoj záujem o ľudí, ich zdravie a well-being.

Naše služby v oblasti
štandardu well

Predcertifikačná analýza

Zhodnotíme aktuálny stav vášho projektu voči požiadavkám štandardu. Na základe analýzy zistíme úroveň zhody s požiadavkami v jednotlivých oblastiach a možnosti certifikácie.

Komplexný projektový manažment

Zabezpečíme plynulý priebeh certifikačného procesu od registrácie až k úspešnej certifikácii.

Testovanie a meranie

Zabezpečíme potrebné testovanie vzoriek a meranie požadovaných parametrov jednotlivých oblastí štandardu – voda, vzduch, svetlo, akustika.

Školenia a prednášky

Poskytneme prednášky a školenia týkajúce sa štandardu WELL, jeho jednotlivých oblastí, súvislostí a prienikov s ostatnými štandardmi (LEED, BREEAM).

Vypracovanie návrhu

V spolupráci s vaším tímom a cieľmi spoločnosti navrhneme najvhodnejšie riešenia na dosiahnutie požadovanej úrovne certifikácie.

Odborné poradenstvo a vypracovanie štúdií

V spolupráci s odborníkmi v jednotlivých oblastiach štandardu vypracujeme štúdie, na základe ktorých si budete môcť vybrať to pravé riešenie pre váš projekt.